Seminario Paranoia: rumores, enredos e interrogantes